Certifikat

WME är certifierat enligt kvalitetssystemet ISO9001, 3834-2 samt 1090-1.

Vad är SS-EN ISO9001?  

ISO 9001Vad är ISO 9001? Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla företag oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter. Där av namnet kvalitetssäkring som används i många sammanhang.

Vad är SS-EN ISO 3834-2?

Internationellt kvalitetsstyrningssystem för svetsande företag som används över hela världen. Minskar kostnader och risker orsakade av bristande kvalitet i den svetsande verksamheten.

När behövs 3834-2?

Tillverkning och montage åt kärnkraftsindustrin har krav på certifiering mot ISO 3834-2. Vid tillverkning av tryckbärande anordningar som skall CE-märkas gäller också skärpta krav på styrning av svetsarbetet.

När behövs 1090-1?

EN 1090-1Fr o m den 1 juli 2014 blev i praktiken CE-märkning obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats i Sverige. Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med SS-EN 1090-1.* Källa: Stålbyggnadsinstitutet