Måleri & Bläster

WME har ett separat måleri på 800 m2 innefattande blästerbox för blästring och stålkuleblästring, pulver- och våtlackeringshall samt ugn.

Dimensioner (längd x bredd x höjd):

  • Pulverlackering: 8 × 2 x 2,4 meter
  • Våtlackering: 8 x 6 x 2,4 meter

Måleriet är utrustat med ett traverssystem som löper från lastning, in i respektive box (bläster, lackering och ugn) till avlastning. Systemet är mycket flexibelt och hanterar både litet och stort gods – från rickepumpar och köksluckor och byggsmide.