GDPR

Information gällande GDPR (EU-lag som ersätter PuL)

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda individen på näten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För WME är det viktigt att våra kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna.

Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart, såvida det inte finns ett legitimt skäl. Ett sådant skäl kan vara att det krävs för att uppfylla kundens beställning eller leverans. Beroende på i vilken kanal du kom i kontakt med WME kan vi ha samlat in olika personuppgifter. Utöver de uppgifter du själv angett kan vi ha samlat in din IP-adress, företagstillhörighet och eventuellt intresse i vårt erbjudande.

E-postmarknadsföring

Du kan finns i vår utskickslista för nyhetsbrev om du är eller har varit i kontakt med oss, antingen genom att du handlat, efterfrågat offert, våra hemsidor eller kommit i kontakt med oss via andra kanaler. Genom att vara kvar i vår utskickslista (dvs. om du inte avregistrerar dig) tillåter du att vi skickar elektronisk post (nyhetsbrev och kundundersökning) till dig. Prisaviseringar och annan nödvändig information som du kan behöva relaterat till vår affärsrelation med dig räknas inte som nyhetsbrevsinnehåll.

Hur avregistrerar jag mig?

Ni kan när som helst avregistrera dig eller om ni har frågor kring detta. Ni är du varmt välkommen att kontakta oss på mail info@wmem.se