Open Close

Måleri & Bläster

WME har ett separat måleri på 800 m2 innefattande blästerbox, pulver- och våtlackeringshall samt ugn.

Dimensioner (längd x bredd x höjd):

 

Måleriet är utrustat med ett traverssystem som löper från lastning, in i respektive box (bläster, lackering och ugn) till avlastning. Systemet är mycket flexibelt och hanterar både litet och stort gods – från rickepumpar och köksluckor och byggsmide.

Konstruktion, verkstad & service

Konstruktion | CNC | Svets | Måleri

Läs mer

Industridesign

Inredning | Trädgård | Renovering

Läs mer

Y-Bommar

HAMNKONCEPT

Läs mer