Information gällande GDPR (EU-lag som ersätter PuL) GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda individen på näten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För WME är det viktigt att våra kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med …

Läs mer »